Products for Sound insulation K-Flex K-FONIK

K-Flex K-FONIK محصولات عایق های صوتی

See More

Products for Sound insulation K-Flex K-FONIK

K-Flex K-FONIK محصولات عایق های صوتی

See More

Products for Sound insulation K-Flex K-FONIK

K-Flex K-FONIK محصولات عایق های صوتی

See More

درباره ما

با صنعتی شدن جوامع و رشد جمعیت و ساخت و ساز بی رویه و کاهش حریم شخصی افراد بواسطه آن، نیاز بشر به آرامش بیشتر از پیش حس می شود یکی از مهمترین نیازها در این رابطه نیاز به آسایش صوتی در محل زندگی و کار افراد می باشد.

بیشتر بدانید

دسته بندی محصولات

درباره Kfonik

تحقیقات نشان داده است که فراهم نمودن آسایش صوتی علاوه بر آرامش برای ارتباط بهتر در زندگی شخصی، باعث افزایش تمرکز و نتیجتا بهره وری کودکان و کارمندان در مدرسه یا ادارات می شود.

بیشتر بدانید