عایق صوتی K-FONIK GK

این محصول ورقی الاستومری با دانسیته بالا و خاصیت ویسکو الاستیک می باشدکهب ه عنوان یک ماده سد کننده Barrier می تواند در سیستم های آکوستیکی و یا به تنهایی بکار برده شود. این محصولل, محصولی ایده آل برای عایق کاری دیوارها, ستون می باشد که پیشنهاد می گردد به منظور بهبود خواص آکوستیکی بصورت سیستم همراه با جاذب صوت بکار برده شود.

مصارف:

عایق کاری دیواره ها, سقف, سیسستم های فاضلاب.

جدول مشخصات فنی عایق ST FLEX-K

کاربردها: عایق کاری دیواره ها, سقف, سیسستم های فاضلاب.
محصولات مرتبط

محصولات مرتبط این محصول را می توانید ببینید